โรงเรียนสอนทำอาหารไทย MSC Thai Culinary School ของเชฟชุมพล แจ้งไพร

โรงเรียนสอนทำอาหารไทย MSC Thai Culinary School ของเชฟชุมพล แจ้งไพร

เชฟชุมพล แจ้งไพรแห่งร้านอาหาร R-HAAN อันโด่งดังได้เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันสอนทำอาหารไทย MSC Thai Culinary School เชฟชุมพล แจ้งไพร ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างสรรเมนูอาหารไทยจากวัตถุดิบภายในประเทศอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคของไทย เชฟชุมพลเป็นทายาทร้านอาหารไทยที่มีอายุยาวนานกว่า 50 ปี ชื่อร้านสงวนศรี อยู่ย่านเพลินจิต เคยมีประสบการณ์ทำงานร้านอาหารไทยในต่างประเทศตั้งแต่อายุ 18 ปีจนได้รับการยอมรับในระดับสากลและมีประสบการณ์ในธุรกิจร้านอาหารมานานกว่า 30 ปี ประวัติความเป็นมาของ MSC Thai Culinary School  โรงเรียนการอาหารไทย MSC Thai Culinary School จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และ เชฟชุมพล แจ้งไพร ด้วยประสบการณ์ในการทำธุรกิจด้านอาหารของทั้งสองบริษัททั้งในและต่างประเทศที่เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี  เสริมด้วยความเป็นเชฟมืออาชีพที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ด้านอาหารของเชฟชุมพล แจ้งภัยที่มีตำแหน่งเชฟกระทะเหล็กอาหารไทยเป็นการรับประกันในการผลักดันธุรกิจอาหารไทยให้มีมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมถึงการสนับสนุนอาหารไทยให้ก้าวไปสู่การเป็นครัวโลก เพื่อตอบสนองนโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” ของภาครัฐนำมาสู่การจัดตั้งโรงเรียนการอาหารไทย MSC […]